ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.


Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com hot!
Rp140,000-
1 سال
Rp140,000-
1 سال
Rp140,000-
1 سال
.net hot!
Rp150,000-
1 سال
Rp150,000-
1 سال
Rp150,000-
1 سال
.org hot!
Rp185,000-
1 سال
Rp185,000-
1 سال
Rp185,000-
1 سال
.info hot!
Rp150,000-
1 سال
Rp150,000-
1 سال
Rp150,000-
1 سال
.us
Rp120,000-
1 سال
Rp120,000-
1 سال
Rp120,000-
1 سال
.biz
Rp220,000-
1 سال
Rp220,000-
1 سال
Rp220,000-
1 سال
.pw
Rp120,000-
1 سال
Rp120,000-
1 سال
Rp120,000-
1 سال
.in
Rp200,000-
1 سال
Rp200,000-
1 سال
Rp200,000-
1 سال
.asia
Rp200,000-
1 سال
Rp200,000-
1 سال
Rp200,000-
1 سال
.name
Rp120,000-
1 سال
Rp120,000-
1 سال
Rp120,000-
1 سال
.club
Rp220,000-
1 سال
Rp220,000-
1 سال
Rp220,000-
1 سال
.co.id hot!
Rp345,000-
1 سال
Rp345,000-
1 سال
Rp345,000-
1 سال
.web.id
Rp55,000-
1 سال
Rp55,000-
1 سال
Rp55,000-
1 سال
.sch.id hot!
Rp55,000-
1 سال
Rp55,000-
1 سال
Rp55,000-
1 سال
.or.id
Rp55,000-
1 سال
Rp55,000-
1 سال
Rp55,000-
1 سال
.my.id
Rp55,000-
1 سال
Rp110,000-
1 سال
Rp110,000-
1 سال
.biz.id
Rp110,000-
1 سال
Rp110,000-
1 سال
Rp110,000-
1 سال
.ac.id
Rp55,000-
1 سال
Rp55,000-
1 سال
Rp55,000-
1 سال
.id
Rp259,000-
1 سال
Rp259,000-
1 سال
Rp259,000-
1 سال
.tv
Rp435,000-
1 سال
Rp435,000-
1 سال
Rp435,000-
1 سال
.xyz
Rp180,000-
1 سال
Rp180,000-
1 سال
Rp180,000-
1 سال
.email
Rp300,000-
1 سال
Rp300,000-
1 سال
Rp5,000,000-
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains

Powered by WHMCompleteSolution